Postupak kupovine nekretnine

 • kada kupac izabere odgovarajuću nekretninu, dogovaramo, u prostorijama agencije sastanak kupca i prodavatelja, gdje uz prisustvo odvjetnika osiguravamo kupcu uvid u vlasničku dokumentaciju, te nakon postignutog dogovora oko svih bitnih elemenata ugovora, stranke zaključuju predugovor o kupoprodaji
 • predugovor uobičajeno sadrži odredbe o cijeni nekretnine, iznosu kapare ( depozita ), koji kupac predaje prodavatelju ( uobičajena kapara iznosi 10 % od kupoprodajne cijene, ali stranke mogu dogovoriti i drugi iznos kapare )
 • predugovor sadrži i krajnji rok do kojeg se ugovorne strane obavezuju zaključiti glavni ugovor ( uobičajeno rok za zaključenje glavnog ugovora je cca 60 dana, ali stranke mogu dogovoriti i drugačije )
 • unutar dogovorenog roka, stranke su dužne zaključiti glavni ugovor, ugovor sastavlja odvjetnik
 • prilikom zaključenja glavnog ugovora kupac isplaćuje prodavatelju preostalu kupoprodajnu cijenu, ugovor se ovjerava kod Javnog bilježnika – notara ( zakon propisuje obaveznu ovjeru potpisa na ugovoru samo za prodavatelja, a kupac može samo potpisati ugovor, međutim, ukoliko želi moze potpis i ovjeriti )
 • prilikom zaključenja predugovora, kao i glavnog ugovora za kupca i prodavatelja je dovoljno da imaju kod sebe identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica, putovnica) OIB ( osobni identifikacijski broj, koji na zahtjev stranaka može od porezne uprave pribaviti i agencija )
 • nakon ovjere ugovora i isplate prodavatelj uvodi, u prisustvu agencije, kupca u posjed nekretnine
 • odvjetnik podnosi prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini nadležnom zemljišnoknjižnom sudu, te kupac – novi vlasnik za nekoliko dana dobiva vlasnički list u kojem je kupljena nekretnina upisana na njegovo ime ( vlasnički list kupcu agencija dostavlja na kućnu adresu ili elektronskom postom )
 • u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora kupac je u obavezi podnijeti nadležnoj poreznoj upravi poreznu prijavu ( po dogovoru to će uraditi odvjetnik za kupca) koja donosi rješenje o plaćanju poreza na promet za kupljenu nekretninu ( porez na promet iznosi 5% od kupoprodajne cijene, sa jednom iznimkom koja se odnosi na nove građevine u vlasništvu pravne osobe, gdje je kupac oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina)
 • u našoj ponudi su samo nekretnine kod kojih je već unaprijed provjerena vlasnička dokumentacija
 • razgledanje nekretnine osiguravamo u unaprijed dogovorenom terminu (poželjno je zakazati termin 2-3 dana prije dana planiranog za razgledanje )