Kupci strani državljani države koje nisu članice EU

Kada su kupci nekretnine iz država koje nisu članice EU primjenjuju se pravila o reciprocitetu, temeljem ugovora koje su zaključile pojedine zemlje i Republika Hrvatska. Od svibnja 2014. državljani Ruske federacije, Ukrajine i Srbije mogu kupovati nekretnine na području Republike Hrvatske kao fizičke osobe.

Na donjem linku moguće je vidjeti listu Ministarstva Pravosuđa na kojoj su nabrojene zemlje koje imaju reciprocitet sa Republikom Hrvatskom.

https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/stjecanje-prava-vlasnistva/informacije-o-uzajamnosti-u-stjecanju-prava-vlasnistva-nekretnina-izmedju-republike-hrvatske-i-ostalih-drzava/6186