Usluge prodavateljima

Prodavateljima, koji žele prodati svoju nekretninu i angažirati našu agenciju radi posredovanja u prodaji, jamčimo da će njegova nekretnina biti uvrštena u nasu ponudu i oglašavana na najbolji mogući način i to kako na našoj internet stranici tako i na mnogobrojnim domaćim i stranim internet portalima, kao i u domaćim i stranim oglasnicima, kako bi prodavatelje u što kraćem roku doveli u vezu sa potencijalnim kupcima.